Stonehammers Oy on Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin rekisteröity päätoiminen vakuutusedustaja.

Edustetut vakuutuksenantajat ovat Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Aktia Livförsäkring Ab ja Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas.

Tällä sivustolla ja muissa Stonehammers Oy:n hallinnoimissa ja ylläpitämissä kanavissa esitetyt mielipiteet ja näkemykset ovat yrittäjien henkilökohtaisia mielipiteitä, eivätkä siten edusta edellämainittujen vakuutuksenantajien kantaa käsiteltäviin ja esitettyihin asioihin.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Stonehammers Oy
Tähtitarhantie 29, 70800 Kuopio
Puh. 044 265 7448

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Paulus Kivijärvi
Puh. 044 265 7448
paulus.kivijarvi@pohjantahti.fi
www.kivijarvetvakuuttaa.fi

3. Rekisterin nimi

Stonehammers Oy:n asiakas-, käyttäjä-, ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevat tai olleet henkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen luonnollisen henkilön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot, asiakastiedot, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, yhteydenotot rekisterinpitäjään, sekä yhteydenotot muihin rekisterinpitäjän palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

d) rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja ja rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja (asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja ja asiakkaan antamia tietoja, kuten tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä).

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Stonehammers Oy:n sisällä, sekä Stonehammers Oy:nn kumppaneiden tai alihankkijoiden kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty erilaisten turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa kivijarvetvakuuttaa.fi:n järjestelmistä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja tietoja.